• info@balcovafiziktedavi.com
  • +90 232 277-1818

COVİD-19 İLE MÜCADELE KAPSAMINDA
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR
AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Ömür Özel Poliklinik Sağlık Hizmetleri Ve Tedavi Malzemeleri İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından hazırlanmıştır.

Sayın Veri Sahibi,

Sağlığınızı önemsiyoruz. Koronovirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında başta kamu sağlığının korunması amacıyla hastalarımızın, ziyaretçilerin, değer doktor, hemşire, fizyoterapist ve çalışanlarımızın hem sağlığınızı korumak hem de Sağlık Bakanlığı ile İzmir Valiliği tarafından getirilen ek önlemler ile Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri doğrultusunda alınan kararlara uyma yükümlülüğü ve yine İş Kanunu’ndan kaynaklı yükümlülüklerimiz bulunduğundan bazı tedbirler almaktayız. Bu tedbirler; “Hes Kodu Sorgulanması” ve Tedavi Merkezine Girişlerde Termal Tarayıcılar Veya Ateş Ölçerler İle Vücut Sıcaklığının Ölçülmesi” ve “Hastalarımız Ve Personelin Sağlığını Riske Atmamak Amacıyla Hazırlanan Soruların Cevaplandırılması”dır. Bu tedbirlerimizi uygularken hassas nitelikli “Sağlık Verilerinizi” işlemekteyiz. Sağlık Verileriniz yalnızca kamu sağlığının korunması amacıyla sınırlı olarak işlemekteyiz.

Covid-19 verileri

  • Salgın hastalık ile mücadele,
  • Kamu sağlığının korunması,
  • İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla açık rızanız alınarak işlenebilmektedir.

 

Kişisel verileriniz “Açık Rızanız” olmaksızın 3. kişilere aktarmıyoruz.  Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatın öngördüğü hallerde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde bu talebin karşılanması amacıyla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarmaktayız.

Kişisel verilerinizi Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” hukuki sebebine dayalı olarak vücut sıcaklığı ölçümünün yapılması ve soruların yazılı olarak cevaplandırılması suretiyle otomatik olmayan yollarla işlenmekteyiz.

 

Koronavirüsü ile mücadele kapsamında alınan veriler yalnızca “Pandemi Süreci” devam ettiği süreçte işlenecektir. Pandemi süreci, Sağlık Bakanlığı’nın onayı ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamaleri ile belirlenecektir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Web sitemiz www.balcovafiziktedavi.com adresinde bulunan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Whatapp
Merhaba, size yardımcı olabilir miyim?