• info@balcovafiziktedavi.com
 • +90 232 277-1818

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

“ÖMÜR ÖZEL POLİKLİNİK SAĞLIK HİZMETLERİ VE TEDAVİ MALZEMELERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – ÖZEL BALÇOVA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DAL MERKEZİ ” (Kısaca “Veri Sorumlusu”) olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Sizlere ait kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “(KVKK)” 10. maddesi ile diğer sair yasal mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu kararlarına uygun şekilde işliyoruz. Sizleri, “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği” uyarınca, gerçekleştireceğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 

 1. Veri Sorumlusu Kimdir?

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz “veri sorumlusu” tarafından işlenmektedir. ÖMÜR ÖZEL POLİKLİNİK SAĞLIK HİZMETLERİ VE TEDAVİ MALZEMELERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – ÖZEL BALÇOVA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DAL MERKEZİ olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi KVKK ve diğer sair mevzuata uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek, işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabileceğiz.

 

2. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenecektir?

Veri Sorumlusuna; Hasta, Doktor , Çalışan, Hissedar/Ortak, Doktor, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Sağlık Hizmeti Sunucusu Yetkilisi, Veri Sorumlusu Vekili , Diğer – İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı , İş Yeri Hekimi , Çalışan Adayı, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Ziyaretçi, Çalışan Yakını, Çalışan 1. Derece Akraba, Tedarikçi, Banka Yetkilisi, Anlaşmalı Kurum Yetkilisi, Mali Müşavir , Hasta Yakını, Hasta Velisi /Vasisi /Temsilcisi, sıfat/ları ile paylaştığınız kişisel verileriniz Kişisel verileriniz, ÖMÜR ÖZEL POLİKLİNİK SAĞLIK HİZMETLERİ VE TEDAVİ MALZEMELERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – ÖZEL BALÇOVA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DAL MERKEZİ tarafından, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde aşağıda belirtilen amaçlar ile işlenecektir:

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Diğer – İlgili Kişi İçin Sağlık Hizmeti Sunumu
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Diğer – Tıbbi Teşhis Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Diğer – Sağlık Hizmetleri ile Finansmanının Planlanması ve Yönetimi
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Diğer – Anlaşmalı Kurumlar İş Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 •  

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve İşlenmesinin Hukuki Sebepleri nelerdir?

Yukarıda belirtilen Kişisel Verileriniz, ÖMÜR ÖZEL POLİKLİNİK SAĞLIK HİZMETLERİ VE TEDAVİ MALZEMELERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – ÖZEL BALÇOVA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DAL MERKEZİ tarafından,

 • Web Tabanlı Yazılım
 • Bilgisayar Ortamı
 • Belge Aslı
 • Belge Yönetim Yazılımı
 • Form Kaydı
 • Yazılım Programı
 • Yazılım Programı (Yurtiçi)
 • El yazısı
 • Başvuru Formu
 • Hard Copy
 • Excel Programı
 • Muhasebe Programı
 • Talep Formu
 • Özel Entegrasyon Programı
 • E-posta
 • Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi
 • Veri Kayıt Aracı

gibi yöntemlerle otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanır. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri, Açık Rızanın Alınması, Bir hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması, Kanunlarda Öngörülmesi, Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi, Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı, Sözleşme İmzalanması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenir.

Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat sınırları dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Aşağıda Yurtiçi ve Yurtdışı Alıcı grupları ile aktarım amaçları listelenmektedir.

Yurtiçinde İdare Talebi, Mahkeme Emri, Yasal Yükümlülük, Ticari Amaç, Operasyonel İşlemler, Araç Takip Sistemi Kullanımı, Danışmanlık, Veri Sorumlusunun Hukuki İş Ve İşlemlerinin Takibi, Ödeme İşlemleri, İlgili Kişi için Hizmet Sunumu, İstatistik Oluşturma, Zorunlu Sistem-Altyapı Kullanımı, Veri İşleyenlere İletim, Sözleşme İmzalanması sebeplerine dayanılarak aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.

Yurtiçi Alıcı Grupları:

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri
 • Tedarikçiler
 • Hukuk Müşaviri,
 • Mali Müşavir,
 • Muhasebe
 • Banka
 • Anlaşmalı Kurumlar

 

Yurtdışında Sunucu Kullanımı, Ticari Amaç sebeplerine dayanılarak aşağıdaki gruplara aktarılabilecektir.

Yurtdışı Alıcı Grupları:

 • WhatsApp LLC
 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

 

5. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Tüm talepleriniz için fiziki olarak talep edebileceğiniz ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu doldurabilir veya kendi hazırladığınız başvuru belgesini aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile tarafımıza iletebilirsiniz. KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Kişisel verinizin Veri Sorumlusu tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerin imzalı bir nüshasını Mithatpaşa Caddesi No:305 Balçova / İzmir adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya başvuru formunu kep adresi eklenecek adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

ÖMÜR ÖZEL POLİKLİNİK SAĞLIK HİZMETLERİ VE TEDAVİ MALZEMELERİ İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – ÖZEL BALÇOVA FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON DAL MERKEZİ

Whatapp
Merhaba, size yardımcı olabilir miyim?